Detta gör vi för dig

Ung Arena är till för dig mellan 16-29 år som är folkbokförd i Lidköpings kommun och varken jobbar eller studerar.

Vi coachar dig att nå dina drömmar och mål. Ung Arena är en frivillig verksamhet där du får stöd i att ta reda på vad du vill satsa på nu och i framtiden.

Kom in till oss på Sockerbruket på en fika och träffa någon av våra coacher. Tillsammans lägger ni upp en plan för just dig och dina behov. Du kan även kontakta någon av oss direkt via mail, telefon eller Facebook.

Saknar du slutbetyg från gymnasiet?
Extra stöd för dig som söker jobb eller vill studera
Level Up

Saknar du slutbetyg från gymnasiet?

Om du är mellan 16 och 20 år och inte fått slutbetyg från gymnasieskolan och inte är inskriven på någon skola  eller har någon annan sysselsättning så blir du kontaktad av aktivitetsansvaret. Aktivitetsansvaret kontaktar alla i målgruppen regelbundet och syftet är att motivera dig till att återuppta dina studier eller ge dit stöd i att närma dig arbetsmarknaden.
Tillsammans gör vi en planering som funkar just för dig.

Läs mer på Skolverkets sida om aktivitetsansvaret

Extra stöd för dig som söker jobb eller vill studera

Alla som söker stöd på Ung Arena får en personlig coach som stöttar dig med det du behöver hjälp med för att återgå till studier eller närma dig arbetsmarknaden. Du och din coach lägger upp en individuell planering som passar just för dig. En coach kan stötta dig i kontakter med olika myndigheter, ge dig stöd i ditt jobbsökande, motivera och finnas som en samtalspart för dig. Du kan träffa din coach enskilt eller vara en del av Ung Arenas olika gruppverksamheter.

Annaverksamheten som är en del av Ung Arena är en gruppverksamhet som erbjuder samhällsorientering, studiebesök, matlagning, friskvård och andra motiverande aktiviteter.

Level Up

Projektet riktar sig till unga vuxna mellan 20-29 år som hamnat i ett utanförskap av någon eller av flera anledningar.

Målet är att deltagarna ska börja studera eller komma i arbete. Varje deltagare i Level Up får en mentor som inte är knuten till någon typ av myndighetsutövning men som vägleder och stöttar deltagarna under vägen till studier/arbete. Projektet ska även motverka diskriminering och arbeta för ökad jämställdhet.

Grunden i arbetssättet bygger på en god relation mellan mentor och deltagare, för att uppnå det använder vi oss av relationsskapande aktiviteter som till exempel fika, promenader, friskvård. Mentorn arbetar utifrån metodiken 7/TJUGO som bygger på att arbeta efter den unges resurser och styrkor genom ett lösningsfokuserat arbetssätt.

Projektet heter Level Up då det anspelar på termologin som finns inom till exempel dataspelsvärlden; ”Att Levla” – alltså att nå ytterligare en nivå. 

Läs mer om Level Up

Kontakta oss

Öppettider

Måndag – torsdag 09:00 – 16:00 och fredag 09:00 – 12:00

Peter Gård

Peter Gård

Coach, 0709-68 91 52
Lisa Dalemo

Lisa Dalemo

Coach/Kurator, 0768-55 27 85
Jessica Svensson

Jessica Svensson

Coach/Kurator, 0721-56 31 27
Mikael Törn

Mikael Törn

Coach, 0510-77 09 10
Magdalena Björfeldt

Magdalena Björfeldt

Coach, 0510-77 10 22
Caroline Lidsund

Caroline Lidsund

Samordnare, 0708-95 41 41
Jeanette Breman

Jeanette Breman

Coach, 0510-77 18 44
Karin Sundberg

Karin Sundberg

Mentor, 0510-77 19 22
Ellen Åberg

Ellen Åberg

Mentor, 0510-77 19 21
Sofia Holm

Sofia Holm

Studie och yrkesvägledare, 0510-770296

 

Hitta till oss

Du hittar Unga Arena i Sockerbruket. Här har vi nya fräscha lokar i entréplan där du lätt kan få kontakt med oss. Adress: Sockerbruksgatan 1, 531 40 Lidköping