Detta gör vi för dig

Ung Arena är till för dig mellan 16-29 år som är folkbokförd i Lidköpings kommun och varken jobbar eller studerar.

Ung Arena är en frivillig verksamhet där du kan få stöd i att ta reda på vad du vill arbeta med och hur du kan nå dit. Vi kan också vara behjälpliga med att hitta en praktikplats, att skriva CV, personligt brev och jobbintervjuträning. Är du ännu inte riktigt redo för arbetsmarknaden eller studier så gör vi vad vi kan för att stötta dig på vägen dit, vi lägger tillsammans upp en plan för just dig och dina behov. Vi har ett tätt samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Ekonomienheten och vi kan också vara ett stöd i kontakten med dessa och med andra myndigheter/verksamheter.

Hos oss hittar ni också Ung i Lidköping som är behjälpliga när det gäller frågor som rör fritid och kultur i Lidköping.

Hör av dig! Du kan kontakta någon av oss direkt via mail, telefon, sms och Facebook. Eller kom in till oss och träffa någon av våra coacher – vi finns på entréplan på Sockerbruket. Öppet måndag till torsdag 13.00-16.00 – Välkommen!

Saknar du slutbetyg från gymnasiet?
Extra stöd för dig som söker jobb eller vill studera

Saknar du slutbetyg från gymnasiet?

Om du är mellan 16 och 20 år och inte fått slutbetyg från gymnasieskolan och inte är inskriven på någon skola  eller har någon annan sysselsättning så blir du kontaktad av aktivitetsansvaret. Aktivitetsansvaret kontaktar alla i målgruppen regelbundet och syftet är att motivera dig till att återuppta dina studier eller ge dit stöd i att närma dig arbetsmarknaden.
Tillsammans gör vi en planering som funkar just för dig.

Läs mer på Skolverkets sida om aktivitetsansvaret

Extra stöd för dig som söker jobb eller vill studera

Alla som söker stöd på Ung Arena får en personlig coach som stöttar dig med det du behöver hjälp med för att återgå till studier eller närma dig arbetsmarknaden. Du och din coach lägger upp en individuell planering som passar just för dig. En coach kan stötta dig i kontakter med olika myndigheter, ge dig stöd i ditt jobbsökande, motivera och finnas som en samtalspart för dig. Du kan träffa din coach enskilt eller vara en del av Ung Arenas olika gruppverksamheter.

Annaverksamheten som är en del av Ung Arena är en gruppverksamhet som erbjuder samhällsorientering, studiebesök, matlagning, friskvård och andra motiverande aktiviteter.

Kontakta oss

Peter Gård

Peter Gård

Coach, 0709-68 91 52
Elisabeth Karlsson

Elisabeth Karlsson

Coach, 0510-77 19 22
Mikael Törn

Mikael Törn

Coach, 0510-77 09 10
Magdalena Björfeldt

Magdalena Björfeldt

Coach, 0510-77 10 22
Caroline Lidsund

Caroline Lidsund

Samordnare, 0708-95 41 41
Jeanette Breman

Jeanette Breman

Coach, 0510-77 18 44
Ellen Åberg

Ellen Åberg

Mentor, 0510-77 19 21
Sofia Holm

Sofia Holm

Studie och yrkesvägledare, 0510-770296

 

Hitta till oss

Du hittar Unga Arena i Sockerbruket. Här har vi nya fräscha lokar i entréplan där du lätt kan få kontakt med oss. Adress: Sockerbruksgatan 1, 531 40 Lidköping