Detta gör vi för dig

Ung Arena är till för dig mellan 16-29 år som är folkbokförd i Lidköpings kommun och varken jobbar eller studerar.

Ung Arena är en frivillig verksamhet där du kan få stöd i att ta reda på vad du vill arbeta med och hur du kan nå dit. Vi kan också vara behjälpliga med att hitta en praktikplats, att skriva CV, personligt brev och jobbintervjuträning. Är du ännu inte riktigt redo för arbetsmarknaden eller studier så gör vi vad vi kan för att stötta dig på vägen dit, vi lägger tillsammans upp en plan för just dig och dina behov. Vi kan också vara ett stöd i kontakt med andra myndigheter/verksamheter.

Hör av dig! Du hittar våra uppgifter under ”Kontakta oss”.

Saknar du slutbetyg från gymnasiet?
Extra stöd för dig som söker jobb eller vill studera

Saknar du slutbetyg från gymnasiet?

Om du är mellan 16 och 20 år och inte fått slutbetyg från gymnasieskolan och inte är inskriven på någon skola  eller har någon annan sysselsättning så blir du kontaktad av aktivitetsansvaret. Aktivitetsansvaret kontaktar alla i målgruppen regelbundet och syftet är att motivera dig till att återuppta dina studier eller ge dit stöd i att närma dig arbetsmarknaden.
Tillsammans gör vi en planering som funkar just för dig.

Läs mer på Skolverkets sida om aktivitetsansvaret

Extra stöd för dig som söker jobb eller vill studera

Alla som söker stöd på Ung Arena får en personlig coach som stöttar dig med det du behöver hjälp med för att återgå till studier eller närma dig arbetsmarknaden. Du och din coach lägger upp en individuell planering som passar just för dig. En coach kan stötta dig i kontakter med olika myndigheter, ge dig stöd i ditt jobbsökande, motivera och finnas som en samtalspart för dig. Du kan träffa din coach enskilt eller vara en del av Ung Arenas olika gruppverksamheter.

Annaverksamheten som är en del av Ung Arena är en gruppverksamhet som erbjuder samhällsorientering, studiebesök, matlagning, friskvård och andra motiverande aktiviteter.